สถิติวันนี้ 26 คน
 สถิติเดือนนี้877 คน
สถิติปีนี้7699 คน
สถิติทั้งหมด 116637 คน
เริ่มเมื่อ 2013-01-04

โดย : รศ.ดร.วีณา จิรัจฉริยากูล มหาวิทยาลัยมหิดล
การยกระดับคุณภาพเครื่องดื่มน้ำลูกยอบ้าน เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี่การผลิตและสร้างเครือข่าย
  ณ อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 เวลา 9.00–10.30 น.

ในร่างกายของคนเราย่อมมีเซลล์ที่จะเป็นมะเร็งกันทุกคน แต่อยู่ที่ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น มลภาวะของอากาศ อาหารการกินที่เราบริโภคเข้าไป และความเครียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเราจะส่งผลให้เซลล์นั้นมีรูปร่างที่ผิดปกติ เมื่อเซลล์ผิดปกติก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่โดยจะไปเกาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย มีการสร้างเส้นเลือดฝอย และเส้นเลือดฝอยนี้จะนำเลือดไปเลี้ยงเซลล์ที่ผิดปกตินั้นให้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าปกติ

  • น้ำคั้นความเข้มข้น : จะทำให้เกิด apoptosis (programmed cell death) ของ  capillary network โดยระบบในร่างกายจะสั่งให้เส้นเลือดฝอยตายเมื่อเส้นเลือดฝอยตายก็จะไม่มีเลือดไปเลี้ยงเลยทำลายเซลล์มะเร็ง
  • น้ำคั้นจากผลยอ : ยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่ (inhibition of angiogenesis) ซึ่งเป็น กลไกหนึ่งในการทำลายเซลล์มะเร็ง
  • สารโพลีแซคคาไรด์ คือ น้ำตาลธรรมชาติที่มีอยู่ในผลลูกยอ เป็นน้ำตาลที่จะต้านให้เซลล์มะเร็งตายโดยผ่านระบบภูมิคุ้มกัน
  • ลูกยอ มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นแรงกว่าวิตามินซี 2.8 เท่า
  • ลูกยอ ยับยั้งเอ็นไซม์ในกระบวนการอักเสบ คือ 
    cyclooxygenase–1 (COX–1 และ COX–2)
  • สารสกัดจากผลยอสุก ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิด โดยเชื้อบางชนิดนี้จะอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็งในลำไส้ใหญ่

ข้อมูล : ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของลูกยอ โดย รศ.ดร.วีณา จิรัจฉริยากูล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัมหิดล

 

Tel : 061-9942464, 081-482-5761,  ID Line : 0619942464,  Email : noni_buasri@hotmail.comWebsite : www.nonibuasri.com
COPYRIGHT©2013NONIBUASRI.COM. ALL RIGHTS RESERVED.

Powered by AIWEB