สถิติวันนี้ 33 คน
 สถิติเดือนนี้135 คน
สถิติปีนี้9806 คน
สถิติทั้งหมด 66124 คน
เริ่มเมื่อ 2013-01-04

OTOP Product Champion สินค้า น้ำลูกยอ100% ระดับ 5 ดาว ปี 2552

OTOP Product Champion
สินค้า น้ำกระชายดำผสมน้ำลูกยอ
ระดับ 4 ดาว  ประจำปี 2553

OTOP Product Champion  สินค้า น้ำลูกยอ90% สูตร น้ำผึ้ง  ระดับ 4 ดาว  ประจำปี 2559

มาตรฐานผลิตภัณฑ์  Halal
ประจำปี 2562

รางวัล  Best of OTOP Select
ผลิตภัณฑ์น้ำลูกยอ 90%
ประจำปี 2560

รับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปี 2561

รางวัล  Food Product Award
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   บางเขน

รางวัล  OTOP Top Champion
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   บางเขน

   รับรองมาตรฐาน เชลล์ชวนชิม

คุณภาพมาตรฐานแปลงปลูกพืชยอ GAP

รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
จาก  กระทรวงสาธารณสุข

มาตรฐานการรับรองอาหารและยา
ประเทศโครเอเชีย

มาตรฐานรับรองอาหารและยา
ประเทศญี่ปุ่น

เอกสารการส่งออก
น้ำลูกยอแม่บัวศรี

ไปประเทศเนเธอร์แลนด์

มาตรฐาน GMP CODEX

 

Tel : 061-9942464, 081-482-5761,  ID Line : 0619942464,  Email : noni_buasri@hotmail.comWebsite : www.nonibuasri.com
COPYRIGHT©2013NONIBUASRI.COM. ALL RIGHTS RESERVED.

Powered by AIWEB