สถิติวันนี้ 19 คน
 สถิติเดือนนี้762 คน
สถิติปีนี้9663 คน
สถิติทั้งหมด 118601 คน
เริ่มเมื่อ 2013-01-04

โดย : รศ.ดร.วีณา จิรัจฉริยากูล มหาวิทยาลัยมหิดล
การยกระดับคุณภาพเครื่องดื่มน้ำลูกยอบ้าน เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี่การผลิตและสร้างเครือข่าย
  ณ อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 เวลา 9.00–10.30 น.

  • มีการจดสิทธิบัตรสูตรตำรับและสาระสำคัญจากยอ เรื่องข้อบ่งใช้ ป้องกัน และรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ และทำลายเซลล์มะเร็งระยะเริ่มต้น
  • มีการจดสิทธิบัตรสารสกัดยอและกรรมวิธีการขจัดกลิ่นด้วย active carbon และ silica gel โดยถือสิทธิผลการยับยั้งเอ็นไซม์ ACE ----> ความดันโลหิตสูง และใช้เป็นอาหารเสริมให้ผู้มีความดันโลหิตสูงในรูปเครื่องดื่ม
การศึกษาความเป็นพิษ

น้ำลูกยอ (Noni) 
ป้อนให้หนูขาวขนาด 15 ก./กก.นน.ตัว นาน 14 วัน ไม่มีพิษ และไม่ทำให้สัตว์ทดลองตาย และไม่พบอาการผิดปกติของอวัยวะภายใน
ป้อนให้หนูขาวขนาด 0.4, 4.8 มล./กก.นน. ตัว นาน 13 สัปดาห์ ไม่ปรากฏความผิดปกติต่อน้ำหนักตัว น้ำหนักอวัยวะ ค่าเคมีคลินิก ค่าโลหิตวิทยา และพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อ

 

Tel : 061-9942464, 081-482-5761,  ID Line : 0619942464,  Email : noni_buasri@hotmail.comWebsite : www.nonibuasri.com
COPYRIGHT©2013NONIBUASRI.COM. ALL RIGHTS RESERVED.

Powered by AIWEB